Загальні положення

 1. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності), діє відносно обробки персональних даних які може отримати Товариство з обмеженою відповідальністю “АРТЕ БІЗНЕС ГРУП ” (далі – Компанія) від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України” Про захист персональних даних “від 01.06 .2010 р №2297-VI, а також іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних.
 2. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – користувачів  Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується користувачем Сайту.
 3. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є користувач Сайту.

Доступ до персональних даних

 1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та користувачем Сайту, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)  персональних даних, володільцем яких він являється.

1.1.   З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та користувачем Сайту, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

 1. Згода користувача Сайту, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення користувачем Сайту відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.
 2. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач Сайту надає дозвіл Компанії  входить:

–  прізвище, ім’я, по батькові;

–  місце реєстрації;

– стать;

– місце проживання;

– інформація про сімейний стан;

– дата та місце народження;

– номери засобів зв’язку (телефон, e-mail та ін.);

– інформація про географічне розташування;

…Інша інформація, яка   самостійно надається користувачем Сайту.

Строк та місце зберігання Персональних даних

 1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач Сайту надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням користувача Сайту.
 2. Місцем зберігання персональних даних споживача є сервер Компанії захищений паролем.
 3. Місцезнаходженням Компанії є м. Київ.

Права користувача Сайту

 1. Користувач Сайту, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробки, зберігання та використання Компанії має право:

1.1.         Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

1.2.         Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

1.3.         На доступ до своїх персональних даних;

1.4.         Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

1.5.         Пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

1.6.         Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

1.7.         На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

1.8.         Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

1.9.         Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

1.10.       Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

1.11.      Відкликати згоду на обробку персональних даних;

1.12.      Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

 1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних користувача Сайту у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.
 2. Компанія має право поширювати персональні дані користувача Сайту у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.
 3. Компанія має право поширювати персональні дані користувача Сайту з відповідного дозволу користувача Сайту.

Знищення та видалення персональних даних

 1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач Сайту надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:

–       припинення правовідносин між користувачем Сайту та Компанією;

–       видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;

–       набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних